Az Újszövetség és Jézus Krisztus

Újszövetség

Újszövetség

A Biblia egy olyan könyv, amely a keresztény vallással kapcsolatos történeteket meséli el az olvasói számára. Két, úgynevezett testamentumra osztható fel, amelyeket egy igen lényeges múltbéli esemény választ szét egymástól, ami nem más, mint Jézus születése. Az Újszövetség a Szentírás második testamentuma, amely a Megváltó világra jöttének napjával kezdi meg a történetek bemutatását. Akárcsak az időszámításra, ez az esemény a szent könyv felosztásában is fontos szerepet tölt be.

Ez a rész tartalmazza mindazokat az írásokat, amelyek Jézus életútját mutatják be, valamint annak a leglényegesebb, legtragikusabb pillanatait. Az Újszövetség történetei az apostolok által íródott, mivel Krisztus őket bízta meg azzal a feladattal, hogy tanításait lejegyezzék, illetve tovább terjesszék az emberek között. Akárcsak az első rész, az Ószövetség, más néven az Ótestamentum, az Újtestamentum is igen terjedelmes, összesen huszonhét könyvből, evangéliumból tevődik össze. A Biblia szinte minden egyes háztartásban megtalálható.